U Strategiji razvoja širokopojasnog interneta u Republici Hrvatskoj kojeg je donijela Vlada 2016. godine definirani su temeljni ciljevi iz kojih se razvila potreba za specijalističkim znanjima iz područja izgradnje i održavanja optičkih komunikacijskih mreža. Mi u Diopteru smatramo da je praćenje novina, u bilo kojoj struci, imperativ sigurnog posla. Današnje tržište radne snage i ljudskih potencijala svakako zahtijeva kvalitetne specijaliste iz tehnologija optičkih komunikacijskih mreža, adekvatno obrazovane i motivirane za najizazovnije zadatke.

Uslijed širenja interneta brzinom od 100 Mbit/s ili većom, na poslu i kod kuće, potražnja za zanimanjem za montera optičkih komunikacijskih mreža uvelike raste. DIOPTER – otvoreno učilište je osmislilo program u sustavu e-učenja te će kao takav biti prilagođen svim stilovima učenja i dostupan u svako doba.

E-učenje će činiti interaktivni i multimedijalni materijali za samostalno učenje, zadaće koje će ocjenjivati nastavnici/mentori, testovi i zadaće koje će biti automatski evaluirani na sustavu, diskusijske grupe, članci, dokumenti i drugi materijali u online obliku. Teorijski dio nastave, odnosno e-učenje će biti strukturiran, što znači da će biti predviđen redoslijed prolaska kroz dijelove gradiva.

Vježbe će se izvoditi u specijaliziranoj učionici učilišta koja je opremljena materijalom, opremom i pomagalima potrebnim za izvođenje vježbi, dok će se praktični dio nastave izvoditi kod poslodavaca koji rade u sustavu izgradnje i održavanja telekomunikacijskih mreža.

Program osposobljavanja za montera optičkih komunikacijskih mreža namijenjeno je svima koji žele steći nova znanja iz područja planiranja, projektiranja, dokumentiranja i rada na optičkim mrežama, novim komunikacijskim tehnologijama i sustavima.

Kurikulum Tečaja

E-učenje
Dobrodošli 00:00:00
Što je e-učenje 00:00:00
Uvod u portal E-učenje Diopter 00:00:00
Zaštita na radu
Osnove zaštite na radu pri poslovima montera optičkih komunikacijskih mreža 00:00:00
Test Osnove zaštite na radu pri poslovima montera optičkih komunikacijskih mreža 00:30:00
Rizici na mjestu rada 00:00:00
Test Rizici na mjestu rada 00:30:00
Osobna zaštitna sredstva i oprema 00:00:00
Test Osobna zaštitna sredstva i oprema 00:30:00
Uvod u telekomunikacijske mreže
Osnove telekomunikacijskih mreža i linija 00:30:00
Podjele komunikacijskih mreža 00:30:00
Test Podjele komunikacijskih mreža 00:30:00
Tehnologija komunikacijskih mreža 00:30:00
Test Tehnologija komunikacijskih mreža 00:30:00
Tehnologija bakrenog vodiča 00:30:00
Test Tehnologija bakrenog vodiča 00:30:00
Tehnologija optičkog vlakna 00:30:00
Regulatorna Tijela Republike Hrvatske 00:30:00
Test Regulatorna Tijela Republike Hrvatske 00:30:00
Međunarodne organizacije 00:30:00
Test Međunarodne organizacije 00:30:00
Zakoni i propisi 00:30:00
Elementi pristupne mreže u javnim telekomunikacijskim mrežama 00:00:00
Usluge u javnim telekomunikacijskim mrežama 00:00:00
Parametri kvalitete TK linija 00:00:00
Tehničke sheme i nacrti TK mreža 00:00:00
Test Dokumentiranje u telekomunikacijskim mrežama 00:30:00
Elementi optičkih mreža i instalacija
Prijenos signala putem optičkih komunikacija 00:00:00
Osnovna svojstva optičkih niti 00:00:00
Konstrukcija optičkih kabela 00:00:00
Vrste optičkih kabela 00:00:00
Dijelovi optičkih TK mreža 00:00:00
Pasivne optičke mreže – PON 00:00:00
Optičke instalacije 00:00:00
Alati za izradu optičkih mreža i instalacija 00:00:00
Test Elementi optičkih mreža i instalacija 00:30:00
Izgradnja infrastrukture i optičkih mreža
Dijelovi optičke mrežne infrastrukture 00:00:00
Podzemne optičke mreže 00:00:00
Kabelska kanalizacija 00:00:00
Zračne optičke mreže 00:00:00
Polaganje kabela optičke mreže 00:00:00
Spajanje kabela optičke mreže 00:00:00
Dokumentiranje optičke mreže i linije 00:00:00
Test Izgradnja infrastrukture i optičkih mreža 00:30:00
Izrada instalacija optičkih mreža stambenih i poslovnih objekata
Osnovne značajke komunikacijske instalacije 00:00:00
Izvedba instalacija u obiteljskim kućama 00:00:00
Izvedba instalacija u višestambenim i poslovnim zgradama 00:00:00
Materijali i oprema za izradu instalacija optičke mreže 00:00:00
Optički instalacijski kabeli 00:00:00
Optički instalacijski završetci i pribor 00:00:00
Izvedba instalacija u poslovnim zonama i kampusima 00:00:00
Održavanje instalacije optičke mreže 00:00:00
Test Izrada instalacija optičkih mreža stambenih i poslovnih objekata 00:30:00
Testiranja, mjerenja i ispitivanja na optičkim linijama
Osnovne mjerenja na optičkim nitima 00:00:00
Mjerenja na optičkim nitima 00:00:00
Mjerne jedinice 00:00:00
Mjerni parametri 00:00:00
Mjerenje optičkih linija na terenu 00:00:00
Mjerenja tijekom instalacije 00:00:00
Mjerenja tijekom održavanja 00:00:00
Mjerenja tijekom otklanjanja smetnji 00:00:00
Skupine optičkih mjernih instrumenata 00:00:00
Određivanje mjesta mjerenja na optičkim linijama 00:00:00
Test Testiranja, mjerenja i ispitivanja na optičkim linijama 00:30:00

Recenzije tečaja

4

4
4 ratings
  • 5 -0
  • 4 -0
  • 3 -0
  • 2 -0
  • 1 -0

Nema recenzija za ovaj tečaj.

© 2014 - 2019 Sva prava pridržana DIOPTER otvoreno učilište
X