Kurikulum Tečaja

Zaštita na radu
1. lekcija Zaštite na radu 00:00:00
2. lekcija Prva pomoć 00:00:00
3. lekcija Zaštita na radu i zaštita od požara 00:00:00
Materijali za priprematelja pizze
Osnove higijene 00:00:00
Dijagram tijeka proizvodnje pizze 00:00:00
Poznavanje prehrambene robe 00:00:00
Ponuda pizze 00:00:00
Ugostiteljska oprema za izradu pizze 00:00:00
Priprema pizze 00:00:00
© 2014 - 2019 Sva prava pridržana DIOPTER otvoreno učilište
X